שלום רב וברכת שכינה

חברת אור אין סוף נוסדה כחברה ללא מטרות רווח למען הפצת אור השכינה ופנימיות התורה וסוד החיים ולמען למד אדם דעת ואנוש בינה בדרכי השכינה הקדושה ונתיבותיה ולדבקה באהבה בדרכיו ובמידותיו של הקב”ה.
דוד ברוך עוסק בריפוי ובהוצאת מחלות כמתת אל מאז שנת התש”ן (1990) ומלמד משנת התשנ”ד (1994). 
הדברים מוגשים כמסורת הקבלה העתיקה וההלכה.
כל ההכנסות קודש הן לעזרה לחולים ולנזקקים ולהפצת ספרות קבלה רוחנית לדור הגאולה:
כל תרומה מאהבה תתקבל בברכה
חברת אור אין סוף תשמח לפרסם רעיונות קודש לעילוי השכינה
© כל הזכויות שמורות לדוד ברוך ©
האתר ותוכנו נמצאים במעקב תורני מוסמך על ידי הרב ברוך עוזניאלי 
* חברת אור אין סוף מברכת את עם ישראל ואת העולם בהארת שכינה וגאולה *
לוגו מוחין - רפואה בדרך הקבלה