מוחין

מזור ממסורת ישראל והקבלה

רפואות

טבעיות וכשרות

בסוד   מסורת   ישראל

והקבלה העתיקה  לעזרה ראשונה ולטיפולי הבראה

פיתוח חדשני ופשוט למסורת עתיקה ועממית.

לניקוי וזיכוך הגוף מרעלים

קליפות טומאות ולכלוכים    ולעידוד הגוף

לצמיחה מחודשת ולהבראה כהילוכו הטבעי. בדוק

מנוסה ומבורך. כשר

בהשגחת הקב"ה

והשכינה:

הרפואות מפותחות בסוד מסורת ישראל והקבלה העתיקה ומכילות רכיבים הידועים כרפואיים וכמועילים לגוף מימים קדומים, כשמן זית,  כהל,  ציפורן ואורן אשר כוחם הרפואי מופק בשיטה קבלית קדומה. ✡ עקרון פעולת הרפואות הוא עוררות הגוף פליטת המיותר לו בדרכיו הטבעיות והאצת החלמתו. ✡ פעולת הרפואה רחבה – גלה אותן בעצמך. ✡ באם הגוף דוחה – המנע. ✡ הזרם את השימוש ברפואות כפי צרכי היום יום וכפי הרגשתך.

בהצלחה ובברכה לרפואה ולחיים

רפואת הקבלה הקדומה מתבססת על האמונה בקב"ה, שממנו כל רפואה וחולי, על הדבקות ותיקון המידות שבשל קלקולם חוליינו, על הברכה,  שרפואת שכינה בסודה,  על רפואות טבעיות המסלקות את טומאות הגוף וקליפותיו,  ועל פדיון הנפש, לכפר עוון ולבטל חשבון.   ✡   מעוררי הבריאות הם: האמונה, הענווה, השמחה, התשובה, הכוונה הטובה, האהבה, היראה, הרחמים, השלום, הבטחון, התום, האמת, וקבלת מלכות שמים. מעוררי המחלות הם:  הכפירה, הגאווה, העצבות, הכוונה הרעה, השנאה, הכעס, הלשון הרעה, הפגיעה בזולת, המלחמה, הפחד, ההחצנה, השקר, התאווה, וזלזול במלכות שמים.  ✡  מומלץ להתפלל תהלים ולתקן את המידות כדרך האמת לתיקון ושיפור הוויות החיים וכהתבוננות לקבלת האור הגדול. ✡

חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לה'