בסיסי רפואת הקבלה

רפואת הקבלה מתבססת על האמונה בקב"ה, תיקון המידות, ברכה, תרופות טבעיות ופדיון.


מעוררי הבריאות הם:

האמונה, הענווה, השמחה, התשובה, הכוונה הטובה, האהבה, היראה, הרחמים, השלום, הביטחון, התום, האמת, וקבלת מלכות שמים.

מעוררי המחלות הם: 

הכפירה, הגאווה, העצבות, הכוונה הרעה, השנאה, הכעס, הלשון הרעה,  הפגיעה בזולת, המלחמה, הפחד, ההחצנה, השקר, התאווה, וזלזול במלכות  שמים.

רפואות קבלה נוספות