מַחֲזֶה הַחַיִּים

בּסוד שעון הגלים

בּסוד הראיה הרוּחנית וסוד החיים

סוד החיים בּראיה הרוּחנית
כּתמצית וּבסיס
לכל תפיסה רוּחנית
וגשמית והלךְ מדד כּל תכלית
להשגת   חיים   אמיתית   וּמחזה
היש מן האין וּלכל שגלוּי או סתוּם
מן העין אלי האחד הנסתר ושולט
בּכל ויבין הקורא ויראה בּתבנית
המכלול וכל שבּרא הכּל יכול:

א. החיים, גלים גלים, כּמו שעון גלים, גלים מתנפּצים, גלים רגוּעים, כּמו שעון גלים, זזים רוחשים בּוערים,  כּמו שעון גלים.  גלים, כן הבּט, אין סוף גלים,  מתנועעים,  אין סוף תנוּעת גלים, וּבסוף הם מתנפּצים, מתנפּצים לגרגרים. אבל כּל העסק איננו פּוסק, וכל הווי בּפניו מתכּופף, מכופף את עצמו על פּניו, וּברוּח שפתיו מתעופף, מתעופף מתעופף ואחר מתנדף.

ב. הבּט ידידי,  הגלים לא פּוסקים, הבּט ידידי אל שעון הגלים, וכל מיתמר מגיע זמנו, מגיח לו פתע חשבּון גורלו.   הבּט ידידי אל החיים,  הבּט ידידי הם נעים, ואם כּךְ תבּיט מצוהר עמוּם,  לא תדע מוּרכּבוּת הייקוּם,  וכל שבּרא להדהים,  כּי כל שתראה הוּא כפסע קטן,  לנוכח הרואי בּסוף העניין. הבּט ואראכּה גלים רוחשים, הבּט ואראכּה את החיים,  ולא אחסוךְ בּלשוני החדה, כּדי לסבר וּלהחיש דעתךְ,  ואף אם תחוּש בּחדוּת הקיצון,  אחבּר תבוּנתךָ עדי הגיון,  וּלבל תחפּש לחיים מספּרים,  החיים לא כּךְ נמדדים,  רק גלים גלים בּשעון הגלים,  בּוא ואקחךָ אל גלים על גלים.   ולא אחסוךְ דבר ממוחךָ, הכן נפשךָ לחטוף על ראשךָ, ואם כּךְ לפתע תיפּול לי על גל, נער עצמךָ מכל שקוּלקל,  ואף אם לפתע הרךָ נתקל,  סלק מלבּךָ כל עקלקל,  והכן חייך אל חיים זוהרים, בּוא ואקחךָ אל תכני הגלים. 

ג. וראיתי גלים קדוּמים, גלים נקיים, אי שם כּשהכּל היה אז נקי,
בּטרם אדם מחריב לבּריאה, בּטרם אדם קלוקל לשכינה, כּי היה פּעם זמן בּלא סרחון,  והרי לךָ הגל הראשון, ועוד יש גלים רבּים לכל זִכרון, גלים על גלים לכל רעיון, ודבר לא נכּחד מחשבּון החיים,  חשבּון החיים של הגלים, הכּל מצוּלם מתועד בל יחסר, הבּט אל הים ואל הנהר. וראיתי גל עצוּם, שמו גל הטמטוּם, גל הטמטוּם המחריב כל עצה, שהרי בּעצה טובה נברא גל הכל, אבל יש גלים שלהם הוּא אינו יכול, כּביכול, כּי גל הטמטוּם הגיח כּבד, בּכל גל של חיים רועד ושודד, כּי יש שיבנוּ מרצון ועמל, ויש החיים על כּח מקוּלל,  ואקרא את שמו 'גל מחוּלל', לקחת לעצמם על חשבּון גל הכּל, בּלא שיועילוּ לכל המכלול, שהרי גל הרוע שולט בּנפשם,  לגזול לעצמם את כל הקיים. וּכמו שבּים יש גלים על גלים, הרי גם שכךְ יש גלי מימדים, מימדים מימדים נושקים מיימדים, מושפעים זה מזה כּמו הגלים, מימדים מימדים חיים ונעים, כּנשימת הגלים פּועמים רוחשים, ואין פּוסק בּהם שְעוֹן הגלים, שְעוֹן הגלים של כּל החיים.

 

קראו עוד