שירת הייחוד

שירה ספרדית קבלית

מחזמר ספרדי:
מפּניניי   שירת   הקודש   והחול   של
רבּי   יהוּדה   הלוי   ורבּי   יצחק
לוריא     אשכּנזי     ורבּי    משה
חיים       לוּצאטו      ודוד      המלךְ
דרךְ מסע היחיד בּנפשו מגלוּת ספרד
אל  עיר  הקודש  ירוּשלים  וּמשפּט
הירוּשה וייחוּד השכינה הקדושה
עם  הקבּ"ה   בּעלה  אלי  גאוּלה
והגשמת הנבוּאה כּפי מסורת
ישראל   העתיקה