ספרים

אותיות מטיילים שירת מסע עם השכינה אל דרכּי החיים בּראיה רוּחנית והארה שורשית. שירה בּסוד החיים והשכינה ולכל אשר לאל רננה…

מחזמר ספרדי:
מפּניניי שירת הקודש והחול של רבּי יהוּדה הלוי ורבּי יצחק לוריא אשכּנזי ורבּי משה חיים לוּצאטו ודוד המלךְ …

לרפואת האדם העם והעולם, בסיוע השכינה, מזמור לנשמה, לחיים טובים וגאולת עולמים, לחפצים באמת האל למען האדרת שמו ישתבח ברבים

בסוד שעון הגלים, בסוד הראיה הרוחנית וסוד החיים כּתמצית וּבסיס לכל תפיסה רוּחנית וגשמית והלךְ מדד כּל תכלית להשגת חיים אמיתית וּמחזה היש מן האין ולכל שגלוי…

מסע השכינה משורש הבריאה בדרך עם ישראל והאבות ובגלות ובגאולה ובסודות הבריאה ודרכי החיים והרפואה העתיקה והנבואה והמשיחים ומסעה בתפילה ובתהילים